Afdeling: Elspeet De Blieë Bie

Elspeetse jeugdimkers naar IMYB

Twee jeugdleden De Blieë Bie naar IMYB

ELSPEET - De Elspeetse bijenvereniging De Blieë Bie mag ook die jaar twee leden afvaardigen naar de International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) 2014, in de imkersschool van Pszczela Wola, in Polen. Deze twee jeugdleden, Jurriën Engberts 2e en Margreeth van Ramshorst, 3e op het NK. Hier gaan zij strijden met deelnemers uit 25 andere landen om de titel Het programma op 5, 6 en 7 juni in Polen zal bestaan uit wedstrijdonderdelen vergelijkbaar met de nationale versie van het IMYB. Denk aan praktische vaardigheden in het werken met bijen, en kennistoetsen op het gebied van drachtplanten, zaden herkennen, imkergereedschappen en enkele theoretische onderdelen.

 

Nederland 5e geworden op International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) 2013, Munchen,

 

Duitsland

 

De Drie Nederlandse Jeugdimkers zijn als team 5e geworden op de International Meeting of Young Beekeepers (IMYB), van 20/ 23 juni in Munchen, Duitsland. Jaap, Harrold en Jelle van harte gefeliciteerd namens bijenvereniging "De Blieë Bie" Elspeet.

 

verdere info volgd nog.

 

Alle teams IMYB 2013

Jaap de Ruiter beste jeugdimker van Nederland

 

ELSPEET/NUNSPEET - Wouter van Bronswijk is met zijn jeugdleden van de Elspeetse bijenvereniging "De Blieë Bie" naar het Bijenhuis in Wageningen geweest voor de selectie dag: International Meeting of Young Beekeepers (IMYB). De drie beste jonge imkers (nog geen 16 jaar voor 1 januari 2013) mochten daar strijden om te beslissen wie van hen door zou gaan naar de finaledagen in Duitsland. Jaap de Ruiter uit Elspeet en lid van "De Blieë Bie" is 1e geworden tijdens de landelijke bijenwedstrijd in Wageningen.
Dat Wouter ze goed voorbereidt had, middels wekenlange durende winterlessen en opleiding, bleek ook uit de verdere uitslag. "De Blieë Bie" heeft alle drie de plekken verovert in het Nederlands team. Jelle van de Brink (Jelle nam vorig jaar ook al deel aan het IMYB) en Hèrald van Ark werden 2e en 3e tijdens deze selectie dag. Het feest voor "De Blieë Bie" werd zo helemaal compleet. Zij gaan gezamenlijk als Nederlands team eind juni naar Duitsland en doen mee aan deze internationale wedstrijd. Van 20 tot en met 23 juni wordt in Münster (Duitsland) de 4e International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) gehouden. Tijdens deze happening met deelnemende teams uit meer dan 20 landen zal Nederland dit jaar worden vertegenwoordigd door 3 jonge imkers, maar wel allen lid van de Blieë Bie. Een fantastisch resultaat voor de Elspeetse bijenvereniging: De Blieë Bie. Het Jeugdjournaal van de NOS (uitzending 19.45 uur op 11 Mei) was erbij om het bijenhouden te promoten. Het programma in Münster zal bestaan uit wedstrijdonderdelen vergelijkbaar met de nationale versie van het IMYB. Denk aan praktische vaardigheden in het werken met bijen, en kennistoetsen op het gebied van drachtplanten, imkergereedschappen en enkele theoretische onderdelen. Het succes voor de bijenvereniging van Elspeet onder aanvoering van Wouter van Bronswijk geeft wel een trots gevoel. En waar ze eindigen in Duitsland, de jonge imkers hebben geen idee maar ze zetten Elspeet wel op de kaart met hun bijenvereniging. ,,En we zullen er vol voor gaan", is de strijdvaardige uitspraak van Jaap de Ruiter. 
Jeugdbeleid
De wedstrijd is georganiseerd om kinderen enthousiast te maken om bijen te houden. De laatste jaren is de bij veel in het nieuws. Wouter zal dan ook in de aankomende weken deze drie jonge imkers nog verder bijspijkeren in de diverse onderdelen. Het actieve jeugdbeleid van de Blieë Bie blijkt zeer succesvol want geen vereniging in Nederland heeft zoveel jeugd. De Blieë Bie gaat sinds enkele jaren langs de basisscholen in Elspeet om jeugd enthousiast te maken voor de hobby van imker. Daarnaast leidden ze de jeugd op en belonen ze haar jeugdleden met een eigen bijenvolk als de theorie en praktijk met succes worden afgerond. Wat betreft de kansen die het NL-team in juni heeft is Bronswijk niet pessimistisch maar de jeugd in Oosterrijk en Tsjechië krijgen op de basisschool alle imkerinformatie al automatisch voorgeschoteld, dus die zijn wel in het voordeel. Maar het gaat vooral om het meedoen want daar leer je heel veel van!

De drie beste imkers van Nederland 

Jeugdleden De Blieë Bie uit Elspeet winnaar selectiewedstrijd IMYB 2013

 

Van 20 t/m 23 juni wordt in Münster (Duitsland) voor de vierde keer de International Meeting of Youg Beekeepers (IMYB) georganiseerd. Om te bepalen welke 12 tot 16 jarige imkers Nederland mogen gaan vertegenwoordigen is op zaterdag 11 mei in Wageningen een selectiedag gehouden. Deelnemers moesten hun kennis en kunde laten zien op onderdelen als drachtplanten, imkergereedschappen, anatomie, algemene theorie en honingsoorten en –kwaliteit. 
Daarnaast was er een praktijkgedeelte, waarbij het NOS Jeugdjournaal een item opnam.

 

De onderdelen van de selectiedag waren dit jaar Praktijk (beoordeling op theoretische kennis en praktische vaardigheden), Theorie (Elektronenmicroscopie en Algemeen), Honingsoorten en –kwaliteit, Drachtplanten herkennen, Drachtplantenzaden herkennen en Imkergereedschappen sorteren. De grootste verschillen in scores vielen dit jaar op het onderdeel Honingsoorten en Honingkwaliteit, waar de scores uiteenliepen van 4 tot 14 punten (van de maximaal 20 te behalen).

 

Uiteindelijk bleken de leden van de jeugdimkergroep van Wouter van Bronswijk van NBV-afdeling ‘De Blieë Bie’ uit Elspeet de grote overwinnaars, door de gehele top-3 voor hun rekening te nemen.  Jaap de Ruiter (14), Jelle van de Brink (15) en Hèrald van Ark (14) zullen Nederland in Münster vertegenwoordigen.

 De hoofdgedachte achter het evenement is om aandacht te vragen voor de opleiding van met name, jonge imkers. Het vergrijzen van de imkergemeenschap speelt in heel Europa, en internationale aandacht en samenwerking tussen imkerscholen en aanverwante opleidingen kan de aanwas van jonge imkers stimuleren.

Succesvolle IMYB-selectiedag voor afdeling De Blieë Bie

 

Contactgegevens

E. Engberts
Secretaris Bijenvereniging "De Blieë Bie" Elspeet

Leonard van den Brink
site beheerder
secretariaatblieebie@ingwio.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.